Exponentiële groei

Technologische ontwikkelingen verkorten de levenscyclus van producten en maken schaalgrootte minder doorslaggevend voor succes, waardoor ook kleine bedrijven exponentieel kunnen groeien.

Diverse onderzoeken tonen aan dat de adoptiesnelheid van nieuwe technologieën alsmaar toeneemt, de perioden van de acceptatie van een nieuwe technologie worden steeds korter. Dit zet druk op bedrijven om zich nog sneller aan te passen aan technologische ontwikkelingen en zo bij te blijven.