MKB bedrijven laten vaak kansen liggen om een hoger rendement te halen op hun diensten en producten!

Blue Ocean of Red Ocean?

Zorg dat u uw klanten kent, ontwikkel uw producten en diensten op basis van de wensen van uw klanten. U creëert als het ware uw eigen markt, ook wel “Blue Ocean” genoemd, hier is geen of weinig concurrentie. In tegenstelling hiermee is de zogenaamde “Red Ocean”, de bestaande markt waar alle spelers een stukje van die markt proberen te veroveren. Hier is de concurrentie moordend, vandaar de naam “Red Ocean”.

De kern van de blauwe oceaan is waarde vernieuwing door vernieuwing van de dienst of het product, zodanig dat er waarde gecreëerd wordt zowel voor de klant als voor het leverende bedrijf zelf of door kostenreductie door het afstoten of verminderen van kosten gerelateerd aan aspecten die in de markt minder nodig zijn.