Gartner zegt hierover

dat elke ICT manager aangeraden wordt te gaan experimenteren en ideeën te genereren over hoe de organisatie kan inspringen op ontwikkelingen waarbij alledaagse voorwerpen zijn verbonden met het netwerk (Internet) en gegevens kunnen uitwisselen.

Ingebedde informatie- en communicatietechnologie heeft het potentieel om de bruikbaarheid van objecten revolutionair te doen toenemen. Als bedrijf zijn hier voordelen te behalen door efficiëntere processen, minder kosten voor logistiek/opslag, verkoop meer toegespitst op klanten.

Geef uw medewerkers dus de kans toepassingen te bedenken die de bedrijfsstrategie maximaal ondersteunen!